Kurser

Omnex AB administrerar följande kurser på uppdrag av Pålkommissionen:

  • Pålprojektering 
  • Påldimensionering
  • Spontdimensionering
  • Verifiering av geoteknisk bärförmåga


Fyll gärna i en intresseanmälan till Pålkommissionens kurser