Omnex har varit vår pålitliga partner de senaste åren. Påldagen är ett vartannatårsevent i Göteborg med 300 deltagare och ett tiotal utställare, där fungerar Fanny som spindeln i nätet med allt från anmälningar, lokalbokning, kontakt med föreläsare, publikation och välkomstregistrering.

      Omnex och Fanny sköter även Pålkommissionens kursadministration från bokning till fakturering och är ofta på plats själv som kursvärdinna.

      Lätt att nå, förståelse för vår verksamhet och ödmjuk för vår organisation samtidigt som hon kommer med kreativa lösningar och förslag.


Olle Båtelsson

Ordförande, Pålkommissionen

Omnex är en pålitlig partner som värnar kundens behov. Vår relation bygger på förtroende och SGF värdesätter samarbetet högt. Speciellt uppskattat är Fannys glada leende och inställningen att allt går att lösa.


Victoria Svahn

Fd ordförande, Svenska Geotekniska Föreningen

Fanny på Omnex som vi anlitat i flera större och mindre uppdrag inom vårt gemensamma kansli med Svenska Bergteknikföreningen är kunnig och tillmötesgående.

      Fannys breda erfarenhet är märkbar då hon föreslår bra lösningar och är både snabb och levererar det hon lovar.


Eva Friedman

Kanslichef, Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Omnex är en pålitlig och trygg samarbetspartner som alltid levererar. Under många år har vi anlitat Omnex och Fanny för hantering av utställning och registrering på vår konferens Bergdagarna. Servicenivån är hög och Fanny är en problemlösare med ett öga för detaljer.


Therese Lindgren

Fd kanslichef, Svenska Bergteknikföreningen

Fanny är alltid snabb, noggrann, lösningsorienterad och lyhörd. Känns alltid väldigt tryggt att ha henne med på evenemangen för att ordna med det praktiska.


Linn Ödlund Eriksson

Hydrogeotekniker & Grundvattenspecialist

Aktiv inom flera områden i SGF