Omnex är en pålitlig partner som värnar kundens behov. Vår relation bygger på förtroende och SGF värdesätter samarbetet högt. Speciellt uppskattat är Fannys glada leende och inställningen att allt går att lösa.


Victoria Svahn

Fd ordförande, Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)

Fanny är alltid snabb, noggrann, lösningsorienterad och lyhörd. Känns alltid väldigt tryggt att ha henne med på evenemangen för att ordna med det praktiska.


Linn Ödlund Eriksson

Hydrogeotekniker & Grundvattenspecialist, Sweco

(Föreläsare på SGF-kursen 'Grundläggande geoteknik'

och styrelsemedlem i SGF sektion Grundvatten)


Fanny på Omnex som vi anlitat i flera större och mindre uppdrag inom vårt gemensamma kansli med Svenska Bergteknikföreningen är kunnig och tillmötesgående.

      Fannys breda erfarenhet är märkbar då hon föreslår bra lösningar och är både snabb och levererar det hon lovar.


Eva Friedman

Kanslichef, Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Omnex är en pålitlig och trygg samarbetspartner som alltid levererar. Under många år har vi anlitat Omnex och Fanny för hantering av utställning och registrering på vår konferens Bergdagarna. Servicenivån är hög och Fanny är en problemlösare med ett öga för detaljer.


Therese Lindgren

Fd kanslichef, Svenska Bergteknikföreningen

Grafisk produktion

450x250_Paldag22-hemsida
450x250_SGF-70_lilla
450x250_NGS2022
450x250_NGS2022-hemsida
450x250_SGF-foldrar_2020-ny