Utställningen på | The exhibition at

29-30 januari 2025 Scandic Göteborg Central

Monterbokningen

öppnar 20 augusti 10:00


Länk till bokningen


Svenska Bergteknikföreningens medlemsföretag har förtur t.o.m 15 september. För information om medlemskap: www.svbergteknik.seThe registration of exhibitors

opens August 20th 10:00


Link to the registration


Member companies of the Swedish Rock Engineering Association have priority through September 15th.

For info about membership: www.svbergteknik.se
Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se


Deltagaranmälan

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.