Utställningen på | The exhibition at

Grundläggningsdagen

Torsdag 14 mars 2024 Stockholmsmässan, Älvsjö


Monterbokning


Bokningslänk - Fåtal platser kvar!Exhibition sign up


To the registration - Almost fully booked!
Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se


Deltagaranmälan

öppnar vanligtvis i december månad.

Besök grundlaggningsdagen.se

för löpande uppdateringar, program mm.


Participant registration

usually opens in December.

Visit grundlaggningsdagen.se

for updates, program etc.


Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.