Utställningen på | The exhibition at

Grundläggningsdagen

Torsdag 13 mars 2025 Stockholmsmässan, Älvsjö


Monterbokningen öppnar i höst!


Anmäl intresse och få meddelande när det närmar sig!The registration of exhibitors opens later in autumn!


Sign up here for notification when it's time!Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se


Deltagaranmälan


Besök grundlaggningsdagen.se

för löpande uppdateringar, program mm.


Participant registration


Visit grundlaggningsdagen.se

for updates, program etc.


Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.