Utställningen på | The exhibition at

Grundläggningsdagen

Torsdag 14 mars 2024 Stockholmsmässan, Älvsjö


Utställningen är fullbokad!


Se utställarlistan: grundlaggningsdagen.seThe exhibition is fully booked!


List of exhibitors: grundlaggningsdagen.seKölista | Wait list


Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se


Deltagaranmälan


Besök grundlaggningsdagen.se

för löpande uppdateringar, program mm.


Participant registration


Visit grundlaggningsdagen.se

for updates, program etc.


Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.