Pålkommissionens internatkurs:
Pålprojektering

25-26 april 2023

Ellery Beach House, Lidingö


FULLBOKAT!

Kursmål

Målsättningen är att deltagarna efter kursen ska förstå skillnaderna mellan olika påltyper och när dessa används optimalt ur ett geotekniskt och konstruktionsmässigt perspektiv samt med avseende på omgivningspåverkan. Deltagarna ska kunna planera och utvärdera geotekniska undersökningar för pålprojektering. Deltagarna ska kunna förstå och tillämpa rådande dimensioneringsregler samt känna till vilka styrande dokument som åberopas. Målsättningen är också att deltagarna ska känna till vilka förfrågnings- och bygghandlingsdokument som berör eller behandlar pålning i olika entreprenadformer etc.


Målgrupp

I första hand geotekniker och konstruktörer men även projekteringsledare, byggledare, platschefer inom mark/grund eller motsvarande. Kursen är lämplig för konsulter, entreprenörer och beställare.


Förkunskaper

Det rekommenderas att deltagarna har minst två års erfarenhet av geotekniska beräkningar eller konstruktionsarbete dvs. har grundläggande kunskaper inom geoteknik, jordmekanik och konstruktion inom stål och armerad betong.

Omnex AB administrerar denna kurs på uppdrag av Pålkommissionen.