Torsdag 17 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Planritning över utställningen


Planritning med företagslogotyper publiceras lite längre fram.
Floor plan of the exhibition


Floor plan with company logos will be presented further along.Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.