Utställningen på | The exhibition at

Grundläggningsdagen

Torsdag 16 mars 2023 Stockholmsmässan, Älvsjö


Planritning | Floor plan


Ej helt skalenlig. | Not exactly to scale.


Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.