Torsdag 17 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Planritning över utställningen


Med preliminärt lediga monterplatser.

Senast uppdaterad:


The exhibition floor plan


With possibly available stands.

Latest update:

2021-09-15 09:40

Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.