Torsdag 17 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Monterbokning


GD 2021 har blivit uppskjutet från

7 oktober 2021 till 17 mars 2022!


Anmälan fr.o.m dagens datum (2021-06-15)

gäller därmed för GD 17 mars 2022Exhibition sign up


GD 2021 has been postponed from

7 October 2021 to 17 March 2022!


Registration from this day's date (2021-06-15)

will hence regard GD 17 March 2022


1.


Läs igenom gällande villkor och riktlinjer för utställningen.


¤¤¤


Read the terms and guidelines for the exhibition.

2.


Se planritningen för preliminärt tillgängliga montrar.


¤¤¤


See the floor plan for possibly available stands.

3.


Fyll i bokningsformuläret. Besked om tilldelad plats meddelas längre fram.


¤¤¤


Fill in the ordering form. Notification of allocated space will be announced later.

Omnex AB arrangerar utställningen på Grundläggningsdagen i uppdrag av Svenska Geotekniska Föreningen, SGF.