23-24 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Planritning över utställningen


Med preliminärt lediga monterplatser.

Senast uppdaterad:


The exhibition floor plan


With possibly available stands.

Latest update:


2021-10-21 09:30

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.