Utställningen på | The exhibition at

28-29 september 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö

Planritning över utställningen | The exhibition floor plan


Ej helt skalenlig. Med reservation för ändringar. | Not to scale. With reservation for any changes.


Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.