28-29 september 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Planritning över utställningen


Under omarbetning.


The exhibition floor plan


Currently under update.


.

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.