23-24 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Utställarförteckning


I alfabetisk ordning. Uppdateras löpande.

(Fet stil = partnerföretag.)

List of exhibitors


In alphabetical order. Ongoing updates.

(Bold = Partner company.)

AVA Monitoring AB

BESAB AB

Bever Control AS

BlastManager AS

Cementor i Sverige AB

Edvirt AB

EWS & Co AS

GMA AB

Itasca Consultants AB

Mapei AB

Normet Scandinavia AB


Orica Sweden AB

Pre Cast Technology AB

Sandvik Mining and Construction Sverige AB

Sigicom AB

Smörjmedelsdepån i Stockholm AB

Svenska Bergteknikföreningen

Tilia Consult AB

W.Giertsen Tunnel AS

Weber Saint-Gobain Sweden AB

Yamamoto Rock Splitter AB

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.