Utställningen på | The exhibition at

21-22 mars 2023 Cirkus, Stockholm

Utställningen | The exhibition

Boka monter | Book a stand

- begränsat antal platser!  | - limited no. of stands!


Planritning och prisuppgifter mm finnes i bokningsformuläret.

Floor plan and fees etc are stated in the booking form.


Frågor | Questions: fanny.tran(a)omnex.se

Deltagaranmälan

Information & anmälan: www.svbergteknik.se


Deltagaranmälan öppnar inom kort.

Participant registration will open soon.

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.