19-20 oktober 2021 Stockholmsmässan, Älvsjö


Monterbokning


Öppnar inom kort!Skicka in en intresseanmälan

för löpande information via e-post.


OBS intresseanmälan är icke bindande

och gäller inte som monterbokning!


Exhibition sign up


Will open soon!Send a note of interest

for ongoing information via e-mail.


NB the note of interest is non binding

and is not valid as a booking request!


Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.