23-24 mars 2022 Stockholmsmässan, Älvsjö


Monterbokning


Bergdagarna har blivit uppskjutet från

19-20 oktober 2021 till 23-24 mars 2022!


Skicka in en intresseanmälan

för löpande information via e-post.


OBS intresseanmälan är icke bindande

och gäller inte som monterbokning!


Exhibition sign up


Bergdagarna has been postponed from

19-20 October 2021 to 23-24 March 2022!


Send a note of interest

for ongoing information via e-mail.


NB the note of interest is non binding

and is not valid as a booking request!


Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.