19-20 oktober 2021 - Stockholmsmässan, Älvsjö, Sweden

Intresseanmälan för utställare


Skicka in en intresseanmälan gällande

utställningen på Bergdagarna

för löpande information via e-post.


OBS intresseanmälan är icke bindande

och gäller inte som monterbokning!


¤¤¤¤¤¤¤


Note of interest for exhibitors


Please send a note of interest regarding

the exhibition at Bergdagarna

for ongoing information via e-mail.


NB the note of interest is non binding

and is not valid as a booking request!

 
 
 
 
By sending this form I consent to the storage and handling of my personal information in accourdance with GDPR. The sole purpose of this form is to provide ongoing information about the exhibition.
 
 

Omnex AB arrangerar utställningen på Bergdagarna i uppdrag av Svenska Bergteknikföreningen.